Wet Openbaarheid van Bestuur

Gepubliceerd op 28 augustus 2018 om 21:41

W.O.B. staat voor Wet Openbaarheid van Bestuur. Echter, het schijnt zo te zijn dat Nederland één van de weinige landen is die de wet aangenomen heeft, maar waarbij de politiek zich dan toch boven die wet kan plaatsen. En nu is het W.O.B. verzoek van onze advocaat niet gehonoreerd. Om de volgende redenen:

  1. 'Het algemeen belang van volledige openbaarheid weegt niet op tegen het belang van bescherming van de economische of financiële belangen van de gemeente.'

    In hoeverre kun je spreken van dergelijke belangen wanneer Maatschappelijk Vastgoed -dat normaliter openbaar wordt aanbesteed- slechts aan één enkele partij wordt aangeboden? Want je sluit een ander -eventueel hoger- bod bij voorbaat al uit. Wat is hier de afweging en wat zijn de consequenties op langere termijn?

  1. 'Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van de betrokken rechtspersonen en de gemeente. Het zou kunnen zijn dat derde partijen weleens hun onderhandelingspositie zouden kunnen afstemmen op de door de gemeente gehanteerde "onderhandelingsstrategieën" in verband met aankoop en de verwerving en de daaraan te verbinden voorwaarden.'

    Betekent dit dat ons stadsbestuur geen vastomlijnde kaders/richtlijnen erkent in hun rol als verkopende partij? Kun je als kopende partij priviléges genieten, wanneer je wenselijk gedrag vertoont tegenover het stadsbestuur?

  1. 'De inhoud van de koopovereenkomst raakt de persoonlijke levenssfeer van de kopers.'

    Heeft het stadsbestuur zich afgevraagd wat het met de persoonlijke levenssfeer van de zittende huurders doet, dan wel met de voortzetting van hun beider bedrijven?

Aan het begin van het epistel staat deze zinsnede; 'Het recht op openbaarmaking op grond van de WOB dient uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering.'

Het is inmiddels duidelijk dat de gemeenteraad volledig verstoken was van informatie. Evenals de bewoners van de 3 (!) aangrenzende woonwijken, wiens leefklimaat rechtstreeks beïnvloed zal worden met de komst van de kopende partij en hun activiteiten. En ook wij, de zittende huurders, wisten van niets, totdat we voor het voldongen feit werden gesteld.

Vandaar dat wij vroegen aan onze advocaat om vanuit de Wet Openbaarheid van Bestuur duidelijkheid te verkrijgen over de achterliggende keuzes. Dat zou toch ons recht mogen zijn. Wij zien het al lang niet meer als iets dat alleen onszelf aangaat. Als blijkt dat de gemeente regels en keuzes naar eigen hand zet, verdoezelt of bewust aanpast naar subjectieve belangen, dan gaat ons dit allemaal aan!


«   »