Eéndracht geeft Kracht!

Gepubliceerd op 1 oktober 2018 om 12:15

Sinds Geert en ik in deze situatie verkeren en  er tegen wil en dank een hoop over ons gepubliceerd is, worden we nogal eens herkend op straat.

Vanochtend ook weer. Ik was aan de wandel met Dweezil en we kwamen Mickey en haar eigenares –bewoonster van de Iriswijk- tegen. Ze vroeg me hoe het ervoor stond met ons huis, want het was toch maar een aparte toestand. Gaandeweg het gesprek vertelde ik haar dat ik het vooral heel erg apart vond dat 3 wijken -die normaal gesproken op de hoogte gehouden worden van iedere stoeptegel die er wordt omgedraaid- niets was verteld over de veranderingen, die er plaats gaan vinden in hun directe leefomgeving op het moment dat K, J & Co hier gaan landen. Want wanneer zij hun intrek hier nemen, zijn Geert en ik dus weg en ondervinden wij er geen gevolgen meer van. Echter, de wijkbewoners gaan er dan wel de gevolgen van ondervinden. Positief dan wel negatief, dat laat ik even in het midden.

Net zoals dat ze direct te maken zullen hebben met het feit dat de Ecologische Verbindings Zone -die het Kanaal zou moeten worden- zo goed als weggegumd is in de nieuwe plannen voor gebiedsontwikkeling. Zodat de gemeente Eindhoven de grond duur kan verkopen aan projectontwikkelaars en vastgoedbazen, die dan vervolgens kunnen bouwen tot aan het water.

Ik vraag mij dan af, in hoeverre is het goed voor het leefklimaat dat Eindhoven binnen de ring volledig verdicht, komt er dan wel voldoende vergroening als tegenwicht? Een hoop asfalt met beton en een enkel boompje is geen vrolijk vooruitzicht om in te wonen.

En wat kan ik ertegen doen? In mijn eentje, niet zoveel…..En dat gevoel hebben meer mensen. Dat merk ik, wanneer ik met ze praat. Wat ik heel graag tegen al die mensen zou willen zeggen: WE ZIJN NIET ALLEEN, KIJK OM JE HEEN, MAAK VERBINDING MET ELKAAR OM DE DINGEN DIE ER ECHT TOE DOEN TE BEHOUDEN EN TE VERBETEREN. EENDRACHT GEEFT KRACHT!

Onze gemeenteraad kan niets voor ons doen, als wij niet laten weten dat we het ergens niet mee eens zijn of dat wij ergens zelf een goed idee over hebben. En wanneer onze gemeenteraad niets doet, hebben het College van B&W en de ambtenarij vrij spel. En dat komt niet altijd ten goede van ons leefklimaat.

Speciaal voor onze wijkgenoten, die zch afvragen wat ze kunnen doen tegen de ontwikkelingen alhier en aan de rest van het Kanaal. Neem contact op met de buurtverenigingen, via Facebook/stuur een mail of loop even aan bij de Blokhut of bij de Buut. Stel een brief op –het liefst- namens de wijk (maar mag ook per straat en mail die naar de griffie@eindhoven.nl met daarbij de vermelding dat deze bestemd is voor alle fracties van de gemeenteraad. Zij moeten dan -namens jullie- kritische vragen gaan stellen en als de antwoorden dan niet bevredigend zijn, dan moet er opnieuw naar een kwestie gekeken worden.

Informeer jezelf en ben kritisch als het om je leefomgeving gaat en onderneem actie. We wonen en werken niet alleen in deze stad, we moeten er ook in leven!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.