Vragen, vragen en nog eens vragen

Gepubliceerd op 4 april 2019 om 21:12

De afgelopen 2 maanden tijd genomen om bij te komen. Het oordeel van de rechter luidde dat wij 7 januari 2019 de loods bezemschoon op moesten leveren. We hebben ons uit de naad gewerkt om dat te kunnen bewerkstelligen. Daarbij was het emotioneel erg zwaar omdat we onze zelfopgebouwde droom ook letterlijk met onze eigen handen weer af moesten breken. Jullie mogen best weten dat er veel gevloekt en gejankt is. Het deed heel erg veel pijn! En nu begint het langzaam weg te ebben, want je moet toch door. Gelukkig kunnen we (voorlopig) wel blijven wonen op deze plek.

Echter, het wil niet zeggen dat alles al vergeven en vergeten is. Dit komt vooral omdat een aantal handelingen in dit hele traject nogal schimmig zijn en er geen zicht op helderheid is.

Een aantal vragen houdt ons bezig: 

  1. Hoe verklaar je als stadsbestuur en/of gemeenteraad dat je akkoord gaat met een postzegelontwikkeling die nog net binnen het nu geldende bestemmingsplan past (licht-industriële bedrijvigheid), terwijl al lang bekend is dat er verkleuring plaats gaat vinden (bestemming gaat veranderen naar wonen/werken/recreëren)? Het plan van BPD (koper Campina-terrein) getuigt hiervan, zie https://www.kaw.nl/actueel/campina-terrein-eindhoven  en https://www.bpd.nl/actueel/blog/duurzaamheid/de-zuivelfabriek-in-eindhoven
  2. Hoe kan het dat de voormalige wethouder -die het in gang heeft gezet- , wel in het potje van Vastgoed kon blijven roeren onder het mom van collegiaal bestuur en dat op dit moment andere wethouders niet collegiaal in dat potje mee gaan roeren, terwijl het hier een gebiedsontwikkeling betreft met gevolgen voor zowel de ecologie, de economie, de infrastructuur en het leefklimaat van de wijkbewoners? 
  3. Er zijn inmiddels vergunningen verleend voor een design-gebouw. Zie bijgevoegde foto afkomstig uit de vergunning, die momenteel ter inzage ligt bij het inwonersplein (Zaaknummer V18/35430). Tegenover meerdere partijen wordt beweerd dat er nog geen integrale ambtelijke visie is m.b.t. de gebiedsontwikkeling aan het Kanaal, maar de vergunningen voor dit specifieke project worden wel al afgegeven. Hoe zit dat dan?
  4. Hoe kan het dat de gemeenteraad niet het naadje van de kous wil weten en zich laat afremmen door de ambtenarij? Want het is op zijn zachtst gezegd vreemd te noemen dat de sanering (volgens de maatstaven van woningbouw) van het buitenterrein -betaald door de gemeente-, gelijk is aan zowat 1/3 van de vermoedelijke verkoopprijs. En dan heb ik het nog niet eens over de kosten van de  asbestsanering in de loods. Even in Jip-en-Janneke-taal, je verkoopt een stuk taart voor € 3,- en je geeft er voor € 2,90 slagroom en choco-sprinkles bij kado, dan heb je dus € 0,10 winst.......wauw.
  5. Waarom wordt er volgehouden door juristen van de gemeente dat het een standaardprocedure is, 'niets vreemds' terwijl ze tegelijkertijd met man en macht alles geheim proberen te houden? Zie bijgevoegde 'verkoopovereenkomst' met zwartgelakte delen.
  6. Waarom worden rechtstreekse mails -van mij i.s.m. een goede vriend- aan meerdere wethouders, in eerste instantie beantwoord door een ambtenaar? 
  7. Wat gebeurt er over 10 jaar, wanneer dit perceel voor het 10-voudige verkocht kan worden als bouwgrond voor woningbouw? 

Mocht iemand antwoorden hebben op één van deze vragen, dan horen wij het graag.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.