Nu constructief blijven denken.

Ternauwernood is Marleentje dan zelf ook met een plan voor gebiedsontwikkeling gekomen. Deze heeft ze vervolgens gepresenteerd op de Droomdag, georganiseerd door Eindhoven in Dialoog. Daar werd het zeer goed ontvangen, temeer omdat het goed aansluit bij de ontwikkelingen vanuit het voormalige Campina-terrein. Het plan is, om dit om te vormen naar een burgerinitiatief -*tillend naar niveau 4 gebiedsontwikkeling- en dat voor te leggen aan de gemeenteraad . Hiervoor dient een committee gevormd te worden en mininaal 250 handtekeningen verzameld te worden. 

Voor de uitgebreide versie klik je op het bovenste plaatje, voor de pitch/korte versie klik je op het tweede plaatje.

 

Maar dan was er nog de rechtszaak over uitstel voor ontruiming van de loods en de hoorzitting over het bezwaar tegen de inval van het BITE. Het uitstel is verleend tot 31 oktober, maar er kan 2x verlenging worden aangevraagd. Het bezwaar is afgewezen.

Bij dit soort aangelegenheden heb je een advocaat nodig en die zijn duur.

Echter, een goede advocaat is zijn gewicht in goud waard. Door hem zijn er wel een aantal feiten boven water gekomen en hij heeft samen met Marleentje een bezwaarschrift (3de plaatje) opgesteld dat mensen alleen maar hoeven te downloaden, af te drukken, in te vullen en bij ons in de bus doen.  Uiteraard mag je ook zelf een bezwaarschrift opstellen.

 

Een vriendin van ons heeft crowdfunding opgezet, omdat wij de bodem van onze spaarpot begonnen te zien.

 

We hebben altijd gezegd dat wanneer de ambtenarij met een goed alternatief komt, wij heus wel meewerken.  Uiteraard hebben we eerder in het traject zelf ook ruimtes aangedragen , maar om een variëteit aan redenen -vanuit de afdelingen Vastgoed en Ruimtelijke Ordening- waren die dan weer niet beschikbaar voor ons.