De waarheid

  • Het College van B&W heeft het perceel+loods NIET openbaar aanbesteed, zoals dat hoort bij gemeentelijk vastgoed.
  • Zij heeft zelfs geen andere potentiële kopers benaderd hiervoor.
  • Het voorlopig verkoopcontract dateert van mei 2017. Er waren dus al wel onomkeerbare besluiten genomen ten tijde van de raadsvergadering op 12 september 2017. 
  • Het is aangeboden aan één enkele partij voor een bedrag onder de marktconforme waarde. De reden voor een korting van +/- 20% is, dat het hier zou gaan om een sociaal-maatschappelijke ontwikkeling.
  • Als het inderdaad om een sociaal-maatschappelijke ontwikkeling zou gaan, mag je verwachten dat de omringende wijken en grondeigenaren goed en tijdig geïnformeerd worden. Dat is allemaal niet het geval geweest.
  • De kosten voor de sanering van 100m2 in het gebied, à €10.000 worden ook door de gemeente vergoed.
  • Pas sinds 26 juni 2018 is de gemeenteraad van alle bovenstaande feiten op de hoogte, niet dankzij het College. 
  • Een marktconform aanbod van een andere projectontwikkelaar -klik op plaatje hiernaast- heeft het College naast zich neergelegd. Terwijl dit meerdere voordelen had, waaronder de aansluiting bij de ontwikkeling van het Campina-terrein door BPD.